Ny kontaktväg till supporten

Från och med den 4 februari 2021 kommer kontaktformuläret och e-postadressen till vår support att upphöra. Du kan istället kontakta Skolverket via www.skolverket.se/kontakta-oss eller ringa upplysningstjänsten på telefonnummer: 08-527 332 00

Betygsstödjande bedömningsstöd istället för nationella prov

Vi vill uppmärksamma dig på att betygsstödjande bedömningsstöd kommer att finnas tillgängliga i E-tjänst för bedömningsstöd. Där kan rektor logga in med Mobilt BankID och ladda ner materialet. Först ut är bedömningsstöd för årskurs 6, svenska och svenska som andraspråk. Stöden kommer finnas tillgängliga den 4 februari.

Bedömningsstöden kommer även finnas tillgängliga via bedömningsportalen.

Du kan läsa mer om vad som gäller för de inställda nationella proven och betygsstödjande bedömningsstöd på www.skolverket.se

Välkommen till Skolverkets behörighetssystem för E-tjänster!

Behörighetssystemet hanterar huvudmäns, rektorers, provadministratörers samt lärares tillgång till Skolverkets bedömningsportal.

För allmän information eller hjälp och tips så kan du klicka på fliken Support.

Återaktivering av lärarnas konton

En lärares behörighet till bedömningsportalen gäller endast under ett läsår. Rektorn behöver återaktivera lärarnas konton efter den 1 augusti varje år. När kontona är återaktiverade kan lärarna använda sina inloggningsuppgifter för att logga in i bedömningsportalen på samma sätt som tidigare.