Bedömningsstöd hittas på skolverket.se från vårterminens start och ersätter Bedömningsportalen

Alla bedömningsstöd och kartläggningsmaterial kommer från och med terminsstart endast att finns tillgängliga på skolverketse och Bedömningsportalen kommer inte längre vara tillgänglig. Du som är rektor kan från januari 2022 logga in med Mobilt BankID och skapa ett konto och därefter tilldela åtkomst till sina lärare. Som tidigare får lärare tillgång till de lösenordskyddade materialen i de ämnen som de undervisar i av sin rektor. Denna tjänst kommer att avvecklas. Här kan du skapa konto: https://www.skolverket.se/bedomningsstod-och-kartlaggningsmaterial#/

Skolverkets behörighetssystem för E-tjänster

Behörighetssystemet hanterar huvudmäns, rektorers, provadministratörers samt lärares tillgång till Skolverkets bedömningsportal.

För allmän information eller hjälp och tips så kan du klicka på fliken Support.

Återaktivering av lärarnas konton

En lärares behörighet till bedömningsportalen gäller endast under ett läsår. Rektorn behöver återaktivera lärarnas konton efter den 1 augusti varje år. När kontona är återaktiverade kan lärarna använda sina inloggningsuppgifter för att logga in i bedömningsportalen på samma sätt som tidigare.