Planerat tekniskt underhåll den 23 juni

Den 23 juni kl. 8:00-17:00 genomförs tekniskt underhåll som innebär att bedömningsportalen och dess kontohantering inte går att nå under den tiden. Vi ber om ursäkt för de eventuella problem som detta medför.

Betygsstödjande bedömningsstöd istället för nationella prov

Betygsstödjande bedömningsstöd finns tillgängliga i den nya e-tjänsten för bedömningsstöd som lanserades i februari 2021 fram till den 30 juni 2021. Rektorer för alla årskurser och skolformer kan logga in med Mobilt BankID och tilldela åtkomst till sina lärare.

Bedömningsstöden finns även tillgängliga i bedömningsportalen.

Du kan läsa mer om vad som gäller för de inställda nationella proven och betygsstödjande bedömningsstöd på www.skolverket.se

Skolverkets behörighetssystem för E-tjänster

Behörighetssystemet hanterar huvudmäns, rektorers, provadministratörers samt lärares tillgång till Skolverkets bedömningsportal.

För allmän information eller hjälp och tips så kan du klicka på fliken Support.

Återaktivering av lärarnas konton

En lärares behörighet till bedömningsportalen gäller endast under ett läsår. Rektorn behöver återaktivera lärarnas konton efter den 1 augusti varje år. När kontona är återaktiverade kan lärarna använda sina inloggningsuppgifter för att logga in i bedömningsportalen på samma sätt som tidigare.