Ny kontaktväg till supporten

Från och med den 4 februari 2021 finns en ny kontaktväg till vår support som ersätter kontaktformuläret. Du kan istället kontakta oss via www.skolverket.se/mejla-oss eller ringa upplysningstjänsten på telefonnummer: 08-527 332 00.

Betygsstödjande bedömningsstöd istället för nationella prov

Vi vill uppmärksamma dig på att betygsstödjande bedömningsstöd kommer att finnas tillgängliga i den nya e-tjänsten för bedömningsstöd som lanserades i en tidig betaversion den 4 februari 2021. Just nu är det rektorer i årskurs 6 som kan använda e-tjänsten, men från och med 10 mars kommer rektorer för alla årskurser och skolformer kunna logga in med Mobilt BankID. Bedömningsstöden i e-tjänsten kommer att finnas tillgängliga från olika datum under våren.

Bedömningsstöden kommer även finnas tillgängliga via bedömningsportalen.

Du kan läsa mer om vad som gäller för de inställda nationella proven och betygsstödjande bedömningsstöd på www.skolverket.se

Skolverkets behörighetssystem för E-tjänster

Behörighetssystemet hanterar huvudmäns, rektorers, provadministratörers samt lärares tillgång till Skolverkets bedömningsportal.

För allmän information eller hjälp och tips så kan du klicka på fliken Support.

Återaktivering av lärarnas konton

En lärares behörighet till bedömningsportalen gäller endast under ett läsår. Rektorn behöver återaktivera lärarnas konton efter den 1 augusti varje år. När kontona är återaktiverade kan lärarna använda sina inloggningsuppgifter för att logga in i bedömningsportalen på samma sätt som tidigare.