Support

Här hittar du manualer för hur du använder bedömningsportalen och behörighetssystemet. Om du inte hittar lösningar eller svar i manualerna kan du kontakta Skolverket.

Bedömningsportalen innehåller stöd för bedömning riktat till lärare. Stora delar av stödet är tillgängligt för alla, men en del är skyddat bakom lösenord. Det lösenordskyddade innehållet behöver vara okänt för elever för att det ska fungera som ett stöd för lärares bedömning och betygssättning. 

 

Kontakta rätt person i ansvarskedjan

För att lärare ska få tillgång till lösenordskyddat material ska rätt person i den delegerade ansvarskedjan kontaktas:

  • Huvudmannens kontaktperson kontaktar bedömningsportalens support
  • Rektor kontaktar sin huvudman
  • Provadministratör kontaktar sin rektor
  • Lärare kontaktar sin provadministratör eller rektor

 

Huvudman

Skolverket kan endast skapa konton för huvudmän. Vi använder oss av SCB:s skolenhetsregister som underlag för vilka huvudmän som kan ansöka om ett konto. På SCB:s webbplats finns information om vilka skolformer som ingår.

Du som är representant från huvudmannen får inloggningsuppgifter till bedömningsportalens kontohantering från Skolverket. Inloggningsuppgifter till bedömningsportalens kontohantering är personliga och får inte delas med andra.

I behörighetssystemet registrerar du sedan rektorer för de skolor som huvudmannen ansvarar för. Rektorn på respektive skola ansvarar sedan för att registrera lärare som ska ha åtkomst till material i bedömningsportalen.

 

 

Rektor eller provadministratör

Du som är rektor får inloggningsuppgifter till bedömningsportalens kontohantering av din huvudman. Inloggningsuppgifter till bedömningsportalens kontohantering är personliga och får inte delas med andra.

Via behörighetssystemet registrerar du sedan lärare. Du kan välja att delegera den här uppgiften genom att registrera en provadministratör.

En gång om året måste alla lärarkonton återaktiveras. Det är rektorn eller provadministratören som gör det tidigast den 1 augusti varje år.

För att minimera risken för spridning får en lärare endast ta del av material i det ämne, i den årskurs eller kurs, som läraren undervisar i. Det är viktigt att lärare blir informerade om att sekretess gäller för lösenordskyddat material i bedömningsportalen. Materialet måste till exempel samlas in efter en lektion. Materialet får inte kopieras eller tas hem av eleverna. 

Observera att det endast är rektorer som kan ta bort lärare. Den här uppgiften kan inte delegeras till en provadministratör.

 

 

Lärare

För att minimera risken för spridning får lärare endast ta del av material i de ämnen, årskurser eller kurser de undervisar i. Det är viktigt att du som lärare hanterar sekretessbelagda material på ett säkert sätt. Materialet måste till exempel samlas in efter en lektion. Materialet får inte kopieras eller tas hem av eleverna.  

En gång om året måste alla lärarkonton återaktiveras. Det är rektorn eller provadministratören som gör det tidigast den 1 augusti varje år.

 

 

Frågor?

 

Senast granskad: 11 februari 2019